Optreden op de verwendag 13 oktober

Het Parkhuys was gezellig vol, vandaag. Een lange tafel met lekkere broodjes, tomaatjes, snoep stonden klaar, en iedereen, die dat wilde, kon zich laten masseren: nek, handen, rug, mmm heerlijk. Gesprekken, acupunctuur, echt alles, wat maar lekker kan zijn voor geest en lichaam in deze periode van ons leven was aanwezig.

Het Zingen voor je Levenkoor, met mooie klanken, vrolijkheid, saamhorigheid en kracht, kon niet achterblijven. Ook wij wilden bijdragen aan deze geweldige dag!

                                          
                                              
We begonnen met onze "inzingneurie" een zacht liedje in 6/8 maat, waardoor het een soort wiegeliedje wordt. This little light of mine staat symbool voor onze kracht. Dat wilden we meegeven aan alle aanwezigen: we hebben kanker, maar we zíjn het niet: op het koor bouwen wij aan onze innerlijke kracht.
Met ons publiek zongen we Singing all together, waarna we de Nigun lieten horen, dit laatste nummer is altijd feestelijk en door iedereen mee te zingen.
Fijn, om op te treden, we waren allemaal opgetogen, opgeladen, en: er zijn altijd mensen bij, die bij het koor willen komen zingen.
Heleen

Reactie Heleen 7 oktober 2011

Wat ik zo super vind, is, dat we met zovelen dit koor dragen. Kijk bij Taakverdeling van het koor, en je ziet, wie er allemaal actief meedenken en - werken. Een hele lijst! Laatst bijgekomen hulp is Ria, die goed teksten kan schrijven. Dat hadden we nog niet!

Wat ik zo belangrijk voor het koor vind, is, dat iedereen kan doen, waar hij, zij goed in is. Het koor wordt nu door een grotere groep mensen actief gedragen, dat heeft veel meer kracht dan een koor, dat door één persoon wordt gedragen.
Wij allen gaan voor hetzelfde doel: ons uiten door middel van zang, daarin verschillen wij essentieel van een "gewoon" koor.

Allemaal dank voor een heerlijke ochtend en hopelijk tot 13 oktober 13.00, Heleen

Oh Happy Day

Voor de eerste keer dit seizoen was Sjoerdje Bourgonje bij het koor aanwezig om ons meer bewust te maken van onze stem en wat we daar eigenlijk allemaal mee kunnen.
Ik heb er van genoten en denk dat Sjoerdje veel kan betekenen voor ons koor.

Na Sjoerdje ging Heleen met ons aan de slag: eerst inneuriën.
Heleen speelt op de accordeon, ik weet totaal niet hoe het liedje heet maar het mooie is dat je vanzelf mee gaat neuriën en zingen  en voor je het weet is het drie- of vierstemmig!
Els is vandaag jarig en wij hebben een Russisch verjaardagslied voor haar gezongen:
Mno ga ja ljeta.
Het lied Singing all together was voor mij nieuw, goed oefenen nog en natuurlijk als uitsmijter Oh Happy Day. Ook meerstemmig en ik geloof dat ik bij de moeilijkste partij zit!
We zien elkaar donderdag 13 oktober bij het optreden in het Parkhuys en nog een tip:
Op de website van Picasa van het ZvjL koor staan de songteksten onder Documents.
Heel handig!

Het fijne van het Zingen voor je Leven koor is dat je jezelf kunt zijn, je troost vindt als het even niet gaat en je toch met een vrolijk gevoel naar huis gaat.

Ria
Even voorstellen … Sjoerdje Bourgonje

Stemexpressiedocente Zingen voor je Levenkoor Almere vanaf 7 oktober 2011


Als kind lag ik ’s avonds in bed altijd te zingen. Zelfbedachte liedjes. Ik heb in die tijd ook op diverse koren gezeten. Vanaf mijn veertiende was het helemaal gebeurd met mijn zingen. Ik durfde geen geluid meer te maken. Vele jaren heb ik niet gezongen. Gelukkig speelde de piano nog wel een rol in mijn leven.
Mijn jeugd speelde zich af in Leeuwarden. Daar hield ik op met zingen. Mijn volwassen leven heb ik op vele plekken in Nederland gewoond.
Begin 2009 kwam vanuit datzelfde Leeuwarden het verzoek om een Zingen voor je Leven koor op te richten, dat bijeen kon komen in het pas geopende Toon Hermans Huis Fryslân.  Het koor ging in september 2009 van start. Ik ben er 1,5 jaar aan verbonden geweest.
Dat kon, want ik was inmiddels weer gaan zingen. In 2001 ben ik begonnen met stemexpressie. Dat is een erg emotionele tijd geweest. Toen mijn stem steviger werd, ging ik op zangles. Daarnaast volgde ik de opleiding tot Stembevrijder bij Jan Kortie in Amsterdam.
Ik weet dus uit eigen ervaring hoe groot de stap kan zijn om weer te gaan zingen.

In maart 2010 ontmoette ik Heleen tijdens een landelijke dag van de lymfklierkankervereniging. Want net als Heleen, ben ook ik behandeld voor de Ziekte van Hodgkin. Bij mij was dat in 1985.
Op die landelijke dag gaf ik een workshop over vermoeidheid bij kanker; Heleen gaf een workshop zingen. Ik ben even bij haar binnengelopen en het klikte tussen ons. Vandaar dat ik direct ‘ja’ heb gezegd toen Heleen me vroeg of ik als stemtherapeut mee wilde met Zingen voor je Leven naar Frankrijk. Het is een overweldigende ervaring geworden.
In Frankrijk vroeg Heleen me of ik me wilde verbinden met het Zingen voor je Leven koor in Almere. Ik heb direct ‘ja‘ gezegd, ondanks de grote afstand. Ik woon n.l. in Oldeholtpade (Friesland).

Ik wil anderen  graag laten ervaren hoe fijn het is om de trilling van klanken in je lijf te voelen. Om dieper te gaan ademen. Om te gaan houden van je eigen stem en klank, zeker als je denkt dat je niet kunt zingen. Om te zoeken naar je echte stem, de stem die bij jou hoort en die jouw levensverhaal met zich mee draagt. Om met mededogen naar je eigen stem, en de stem van anderen, te luisteren. In alle veiligheid en ja, ook met een lach.

Meer informatie vind je op mijn site www.sjoerdjebourgonje.nl

Taakverdeling kooractiviteiten

Taakverdeling voor Zingen Voor Je Leven Almere:
Heleen van der Heulinfo@hartenmuziek.nl :
·        Stemvorming
·        Dirigente
·        Verzorgen repertoire
·        Contact en lesopbouw Sjoerdje Bourgonje
·        Contact St. Kanker in Beeld
·        Contact bestuur  St. ZvjL Almere
·        Contact Parkhuys
·        Contact externe contacten

Maryszka van Velzen -  m.van.velzen@zonnet.nl
·        Houdt een naam / adreslijst bij van alle leden (en voegt nieuwe leden toe)
·        Houdt een presentielijst bij
·        gaat een start maken met lief- en leed

Om lief- en leed te kunnen doen zullen we een spaarvarken neerzetten en een vrijwillige bijdrage vragen. We moeten het voorlopig klein houden – contact is belangrijk en lijkt de essentie.

Elze de Grootelzedegroot@gmail.com
·        Gaat helpen bij het coördinatie van evenementen en incidentele uitvoeringen (zie ook onderaan)

Marleen Vogels-Pullen - mlpullen8@gmail.com
·        Maakt foto’s van nieuwe leden
·        Publiceert gegevens via Picasa  (met naam) zodat iedereen hier toegang toe heeft

Ria Krippendorfk.krippendorf@versatel.nl
·        Zorgt voor een papieren smoelenboek

Daphne Riupassainfo@mentortouch.nl
·        Fondsenwerving
·        Blogontwerp- en beheer: http://zvjl-almere.blogspot.com

Ingrid Martelaereinkie63@gmail.com
·        Bladmuziek verzorgen voor nieuwe leden
·        Publiceren teksten en muziek via google