Zingen voor je Leven Almere op de markt in Haven

Fijn was het om te zingen op de markt en in Corrosia. 

Het Zingen voor je Levenkoor komt naar je toe ; - ) 


Helaas wel een aantal zieken, een klein koor.. 
De kracht van ons koor is echter enorm, en de boodschap is over gekomen: we zijn getroffen door kanker, maar we zijn krachtig en moedig, zeker als we zingen.

We hebben een boel licht verspreid!!!

Zingen voor je Leven Almere op 13 april in Corrosia.

Het koor zal van 10.00-10.45 zingen in de hal van Corrosia.
We zullen op de markt van Haven flyers uitdelen en vervolgens de film in het fimhuis bezoeken.

Voorafgaand aan de lunch zal het koor Gabriëlla's Song zingen voor het publiek.

Bezoek Cora Honing

Voorzitter van Kanker in Beeld Cora Honing bracht ons 30 maart een bezoek, samen met Maarten Lenz-FitsGerald.

Samen met het gehele koor ontstond een mooi gesprek over de uitkomsten van het onderzoek dat door Prof. Sjaak Bloem is gedaan naar de positieve invloed van zingen op mensen met kanker.

Naar aanleiding van dit onderzoek bracht Cora de conclusies en aanbevelingen over aan ons. 
We zullen dit met aandacht verder bespreken in de stuurgroep binnen het koor.

Onderstaand verslag uit 2016 vertelt over de eerste aanzet van dit onderzoek:

Eerste onderzoek onder koren voor kankerpatiënten

8 november 2016

Professor Sjaak Bloem heeft de afgelopen maanden vanuit zijn leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit onderzoek gedaan naar ‘de kracht van zingen’ voor Stichting Kanker in Beeld. Professor Bloem heeft vandaag de resultaten van het onderzoek tijdens het symposium ‘De Kracht van Zingen’ op Nyenrode toegelicht. Daarbij kwam als belangrijkste conclusie naar voren dat op basis van de studie geen significante uitspraken gedaan kunnen worden over het effect van zingen op de kwaliteit van leven. Dit heeft voornamelijk te maken met de samenstelling van de koren. Toch levert het onderzoek nuttige informatie op over de kracht van zingen. De kracht van zingen werd ook door een panel van deskundigen onderschreven, waarbij uitgebreid stil werd gestaan bij het belang van psychosociale zorg.

Onderzoek over langere periode

In zijn toelichting liet Prof. Dr. Sjaak Bloem (Hoogleraar Healthcare Consumers & Experienced Health) weten dat vervolgonderzoek nodig is: “Doordat in de groep respondenten vrijwel geen ‘vroege’ kankerpatiënten zaten en het onderzoek slechts 8 maanden duurde is het nog te vroeg om harde conclusies te trekken. Onderzoek dient plaats te vinden over een langere periode. Zodoende kunnen ook meer mensen geïncludeerd worden waarbij de diagnose kanker net is vastgesteld.”

Nieuwe initiatieven

Drs. Cora Honing, voorzitter van Stichting Kanker in Beeld: “De uitkomsten van het onderzoek van Prof. Dr. Sjaak Bloem kunnen helpen bij het evalueren van het huidige aanbod van de stichting, bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en bij het ondersteunen van het korennetwerk. Wij zijn Sjaak Bloem, zijn team en NETQ Healthcare zeer erkentelijk voor hun onderzoek en zien uit naar het vervolg"

Pasen is een nieuw begin

Een mooie bijeenkomst met Paas- en Lenteliederen.
Een aantal koorleden had een paastak, bloem, gedicht mee genomen.

Onderstaand gedicht nam Mira mee:

Siehe, auch ich - lebe

Also ihr lebt noch, alle, alle, ihr,
am Bach ihr Weiden und am Hang ihr Birken,
und fangt von neuem an, euch auszuwirken,
und wart so lang nur Schlummernde, gleich - mir.

Siehe, du Blume hier, du Vogel dort,
sieh, wie auch ich von neuem mich erhebe...
Voll innern Jubels treib ich Wort auf Wort...
Siehe, auch ich, ich schien nur tot. Ich lebe!

Christian Morgenstern
(1871-1914)

Zie: ook ik leef !
Dus jullie leven nog, allemaal, jullie allemaal
Bij de beek jullie wilgen en berken op de helling,
En beginnen opnieuw, te ontspruiten
En jullie waren zo lang alleen maar aan het sluimeren, net zoals ik

Zie, jij bloem hier, jij vogel daar
Zie, hoe ook ik opnieuw mijzelf verhef
Luid jubelend van binnen ontspringt mij woord na woord
Zie, ook ik, ik leek alleen maar dood: ik leef!

Christian Morgenstern
(1871-1914)