Kanker in Beeld

Zingen voor je Leven is het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. In deze koren wordt gezongen door mensen die met kanker te maken hebben (gehad). Het korennetwerk is een initiatief van Patricia Deiters-Rahusen, de huidige voorzitter van Stichting Kanker in Beeld. Het eerste koor startte in 2003 in Amersfoort.
Stichting Kanker in Beeld streeft ernaar dat psychosociale ondersteuning bij de emotionele verwerking van kanker een regulier onderdeel wordt van onze gezondheidszorg.
Voorzitter Patricia Deiters-Rahusen: "Wij rusten niet totdat ieder ziekenhuis, oncologische afdeling en inloophuis een atelier heeft waar kankerpatiënten en hun naasten terecht kunnen. Creatieve expressie moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen die met kanker geconfronteerd wordt." 
Wat doet Kanker in Beeld daarvoor?
Concrete activiteiten van Stichting Kanker in Beeld zijn onder andere:
  • stimuleren/ondersteunen/initiëren van initiatieven op het gebied van creatieve en beeldende expressie: zingen, beeldende kunst, schrijven en beweging. Een succesvol voorbeeld daarvan is het door Kanker in Beeld opgerichte landelijke korennetwerk Zingen voor je Leven;
  • bevorderen van de kwantiteit en kwaliteit van vaktherapeuten door o.a. het organiseren van bijeenkomsten en het stimuleren van een keurmerk;
  • stimuleren van het aanbieden van creatieve beeldende expressie in ziekenhuizen met als voorbeeld het AVL (Antoni Van Leeuwenhoek) Ziekenhuis;
  • informeren van oncologische artsen en andere -professionals, verpleegkundigen en patiëntenorganisaties;
  • informeren van patiënten en hun naasten over de mogelijkheden van verwerking door creatieve expressie (vooral via bestaande kanalen zoals inloophuizen en ziekenhuizen); 
  • lobbyen voor de opname van creatieve en beeldende expressie in het basispakket bij verzekeringsmaatschappijen en overheid.
Stichting Kanker in Beeld
Postadres:  Postbus 193 - 3950 AD  Maarn
Bezoekadres:  Woudenbergseweg 11 - 3953 ME Maarsbergen
http://www.kankerinbeeld.nl/